Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

5. Návrh predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preloženie sudcov na základe výberového konania

  • Materiál č.: SR 612/2021, SR 645/2021 16. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  • Výsledok: schválený