Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

4. Návrh rozpočtu Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2019 - 2021

  • Materiál č.: SR 283/2018 9. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  • Výsledok: Schválený