Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

8. Návrh Štatútu Súdnej rady Slovenskej republiky

  • Materiál č.: SR 232/2018 9. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: Schválený