Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

4. Návrhu predsedu Krajského súdu v Bratislave na preloženie Mgr. Niny Dubovskej, sudkyne Okresného súdu Bratislava III, na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Bratislave na základe výsledkov výberového konania