Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

2. Otvorené otázky preverovania majetkových priznaní sudkýň a sudcov Slovenskej republiky - diskusia