Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

9. Podnet podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 44671/2017-151 z 23. augusta 2017 a doplnený listom z 23. októbra 2017 - návrh stanoviska

  • Materiál č.: SR 225/2017 4. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  • Výsledok: Prerokovaný