Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

14. Ponuka projektov Európskej siete súdnych rád na roky 2017/2018 - zmena uznesenia č. 46 z 25. septembra 2017