Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

1. Prehľad plnenia uznesení Súdnej rady Slovenskej republiky prijatých k správam o výsledkoch revízií v roku 2017

  • Materiál č.: SR 76/2018 4. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  • Výsledok: Vzatý na vedomie

Obsah materiálu

Prílohy