Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

5. Prerokovanie návrhov kandidátok/kandidátov na vymenovanie do funkcie sudkyne/sudcu s pridelením na:

  • Materiál č.: SR 291/2021, SR 12/2021, SR 8/2021, SR 13/2021, SR 220/2021, SR 71/2021, 17. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: schválený

Obsah materiálu

Prílohy