Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

3. Prerokovanie návrhu kandidáta Mgr. Lukáša Hvizdoša na vymenovanie do funkcie sudcu