Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

23. Prerokovanie odročených návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu