Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

20. Rezolúcia európskej asociácie sudcov prijatá 2.9.2021 týkajúca sa legislatívnych zmien na Slovensku