Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

2. Rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti u kandidátok na funkciu sudkyne

  • Materiál č.: CR 289/2022, CR 232/2022 5. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: schválený