Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

6. Schválenie komisie na vytvorenie interpretačných pravidiel k Zásadám sudcovskej etiky

  • Materiál č.: SR 101/2018 2. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: Schválený