Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

8. Splnomocnenie člena Súdnej rady Slovenskej republiky na zastupovanie Súdnej rady Slovenskej republiky v konaní na Okresnom súde Bratislava III vo veci vedenej pod sp. zn. 16Cpr 5/2017

  • Materiál č.: KSR 173/2017 2. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: Schválený

Obsah materiálu

Prílohy