Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

8. Správa o čerpaní rozpočtových prostriedkov Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky za rok 2021

  • Materiál č.: (CR 1211/2022) 9. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: vedúca Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  • Výsledok: schválený