Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

2. Správa o čerpaní rozpočtových prostriedkov súdov za rok 2017

  • Materiál č.: SR 170/2018 4. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  • Výsledok: Vzatý na vedomie