Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

10. Správa o výkone pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 3a a § 3b zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, za rok 2021