Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

5. Správa o výsledkoch revízie na Krajskom súde v Trnave

  • Materiál č.: SR 279/2018 9. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Revízne oddelenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  • Výsledok: Prerokovaný