Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

3. Správa o výsledkoch revízie na Okresnom súde Levice

  • Materiál č.: SR 119/2018 3. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Vedúca revízneho oddelenia Krajského súdu v Nitre
  • Výsledok: Vypustený