Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

3. Správa o výsledkoch revízie na Okresnom súde Lučenec

  • Materiál č.: SR 400/2021 7. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: vedúca revízneho oddelenia Krajského súdu v Banskej Bystrici
  • Výsledok: prerokovaný