Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

9. Správa o výsledku revízie na Okresnom súde Skalica