Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

9. Stretnutie a diskusia so sudkyňami a sudcami príslušného krajského súdneho obvodu o aktuálnych otázkach súdnictva Slovenskej republiky

Obsah materiálu

Prílohy