Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

7. Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád, ktoré sa uskutoční 30. mája - 1. júna 2018 v Lisabone