Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

16. Voľba kandidátov na členov výberovej komisie pre výberové konanie na funkciu európskeho prokurátora