Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

5. Vyhlásenie volieb predsedov a členov disciplinárnych senátov

  • Materiál č.: SR 175/2018, SR 176/2018 4. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: Prerokovaný