Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

4. Žiadosť JUDr. Anny Vargovej, sudkyne Okresného súdu Prešov o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Košice II