Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

4. Žiadosť JUDr. Mgr. Moniky Dubjel, sudkyne Okresného súdu Spišská Nová Ves na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Košice I, alternatívne Košice II a Okresný súd Prešov