Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

15. Žiadosť ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky o započítanie inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcu: Mgr. Daniela Pilarčíková, sudkyňa Okresného súdu Námestovo