Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

19. Žiadosť Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o informáciu o plnení odporúčaní zo IV. kola hodnotenia GRECO