Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

7. Žiadosť ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o započítanie inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcu: JUDr. Anita Filová, sudkyňa Krajského súdu v Trnave