Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

16. Žiadosť ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o započítanie inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcu: JUDr. Daniela Kotrecová, sudkyňa Okresného súdu Bratislava IV