Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

6. Žiadosť ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o započítanie inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcu: JUDr. Marian Hoffmann, PhD., sudca Krajského súdu v Prešove