Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

9. Žiadosť ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o započítanie inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcu: JUDr. Martin Ľupták, PhD., sudca Krajského súdu v Banskej Bystrici