Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

1. Žiadosť o informáciu v súvislosti s možnosťou pridelenia finančných prostriedkov pre plánovanú rekonštrukciu nehnuteľnosti v správe Okresného súdu Bratislava I - zaslané na vedomie

  • Materiál č.: SR 99/2018 2. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Predsedníčka Okresného súdu Bratislava I
  • Výsledok: Vzatý na vedomie

Obsah materiálu

Prílohy