Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

8. Žiadosť o zaujatie stanoviska: k zlučiteľnosti výkonu funkcie sudcov JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Juraja Babjaka s členstvom v poradnom výbore prezidenta Slovenskej republiky

  • Materiál č.: SR 179/2014 27. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: Prerokovaný