Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

2. Žiadosť predsedníčky Okresného súdu Trnava o určenie päť voľných miest sudcov na Okresnom súde Trnava adresované ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky

Obsah materiálu

Prílohy