Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

10. Žiadosť Ústavného súdu Slovenskej republiky o stanovisko k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na začatie konanie podľa čl.125 ods.1 písm.a) Ústavy Slovenskej republiky vo veci súladu niektorých ustanovení zákona č. 467/2011 Z. z.

  • Materiál č.: SR 225/2014 27. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky
  • Výsledok: Schválený