Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

15. Žiadosti sudkýň o preloženie na výkon funkcie sudkýň na Správny súd v Košiciach a Správny súd v Bratislave

  • Materiál č.: CR-862/2023, CR-883/2023, CR-770/2023, CR-44/2023, CR-94/2023, CR-120/2023 5. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: schválený, písm. d) odložený

Obsah materiálu

Prílohy