2. zasadnutie Súdnej rady SR

26. feruára 2018 o 11:30 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo Názov Rokovanie/Materál
49/2018 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
50/2018 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
51/2018 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
52/2018 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
28/2018 2. zasadnutie Súdnej rady SR
53/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu
54/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu
55/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu
56/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu
57/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu
58/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu
59/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu
60/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu
61/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu
62/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu
63/2018 Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu
« 1 2