11. Schválenie komisie na prípravu Rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky

Materiál č.: SR 55/2018

Predkladateľ: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
Výsledok: Schválený

Obsah materiálu

Prílohy