2. zasadnutie Súdnej rady SR

26. feruára 2018 o 11:30 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné námestie 8, Bratislava

Program

 1. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 29/2018, 30/2018, 31/2018

 2. Č. m.: SR 296/2017
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 32/2018

 3. Č. m.: SR 302/2017
  Predkladá: Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 33/2018

 4. Č. m.: SR 97/2018
  Predkladá: Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 34/2018, 35/2018

 5. Č. m.: SR 98/2018
  Predkladá: Vedúci revízneho oddelenia Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál: Vypustený
  Č. uznesenia:

 6. Č. m.: SR 101/2018
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 36/2018, 37/2018

 7. Č. m.: SR 112/2018
  Predkladá: Európska sieť súdnych rád
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 39/2018

 8. Č. m.: KSR 173/2017
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 40/2018

 9. Č. m.: SR 92/2017
  Predkladá: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
  Mgr. Dušan Čimo
  Mgr. Pavol Žilinčík
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 41/2018, 42/2018, 43/2018, 44/2018, 45/2018, 46/2018, 47/2018, 48/2018, 49/2018, 50/2018, 51/2018, 52/2018

 10. Č. m.:
  Predkladá: Predsedovia okresných súdov
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 53/2018, 54/2018, 55/2018, 56/2018, 57/2018, 58/2018, 59/2018, 60/2018, 61/2018, 62/2018, 63/2018

 11. Č. m.: SR 55/2018
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 38/2018

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:
 1. Č. m.: SR 99/2018
  Predkladá: Predsedníčka Okresného súdu Bratislava I
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:

 2. Č. m.: SR 111/2018
  Predkladá: Európska sieť súdnych rád
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: