2. zasadnutie Súdnej rady SR

18. feruára 2019 o 10:30 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo Názov Rokovanie/Materál
43/2019 Vyhlásenie doplňujúcich volieb predsedov a členov disciplinárnych senátov
SR 61/2016 Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k zverejneným výrokom poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, JUDr. Alojza Baránika
31/2019 Prerokovanie návrhu programu
60/2019 Žiadosť Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o nominovanie členov Súdnej rady Slovenskej republiky do pracovných skupín v súvislosti s nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 21/2014
42/2019 Návrh na odmeňovanie predsedov a členov disciplinárnych senátov
62/2019 Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k zverejneným výrokom poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, JUDr. Alojza Baránika
32/2019 Prerokovanie návrhu programu
35/2019 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na dočasné pridelenie JUDr. Miroslava Baňackého, PhD., sudcu Okresného súdu Košice - okolie na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach
36/2019 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na dočasné pridelenie Mgr. Zuzany Čisovskej, sudkyne Okresného súdu Košice I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach
37/2019 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na dočasné pridelenie JUDr. Rastislava Pellu, sudcu Okresného súdu Košice II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach
38/2019 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na dočasné pridelenie JUDr. Františka Čisovského, sudcu Okresného súdu Košice II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach
39/2019 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na dočasné pridelenie JUDr. Denisy Novotnej Mlinárcsikovej, sudkyne Okresného súdu Košice I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach
40/2019 Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na dočasné pridelenie JUDr. Jany Dudíkovej, sudkyne Okresného súdu Košice - okolie na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach
55/2019 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na dočasné pridelenie JUDr. Ivony Hrčekovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave
33/2019 Prerokovanie návrhu programu
57/2019 Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
58/2019 Dodatok č. 1 k Rozvrhu práce disciplinárnych senátov na rok 2019
34/2019 Prerokovanie návrhu programu
41/2019 Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov
59/2019 Stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
1 2 »