43. zasadnutie Súdnej rady SR

27. júna 2016 o 10:30 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné námestie 8, Bratislava

Zoznam dokumentov

Číslo Názov Rokovanie/Materál
723 Zmena termínu volieb predsedov Disciplinárneho senátu
704 Prerokovanie návrhu programu
718
Uznesenie č. 718 (139.04 kB)
Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád a ponuky projektov Európskej siete súdnych rád na roky 2016 – 2017
721 Vzdanie sa doc. JUDr. Jozefa Oleja členstva v Disciplinárnom senáte 5Ds
725 Prieskum verejnej mienky – dôveryhodnosť súdnictva
705 Prerokovanie návrhu programu
710 Voľby kandidátov na ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva
717 Návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na dočasné pridelenie JUDr. Miroslavy Štannerovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava V na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave
714
Uznesenie č. 714 (422.38 kB)
Návrh rozpočtu súdnictva na roky 2017 – 2019
714
Uznesenie č. 714 (422.38 kB)
Návrh rozpočtu kapitoly Najvyšší súd Slovenskej republiky na roky 2017 – 2019
720 Návrh na podanie podnetu na udelenie štátneho vyznamenania v zmysle zákona č. 522/2008 Z. z. o vyznamenaniach Slovenskej republiky, JUDr. Jaroslavovi Krajčovi
724 Žiadosť Mgr. Petra Revického, sudcu Okresného súdu Prešov o predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody
722 Vzdanie sa doc. JUDr. Jozefa Oleja členstva v Disciplinárnom senáte 5Ds
712 Prerokovanie návrhu programu
711 Voľby kandidátov na ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva
716
Uznesenie č. 716 (109.74 kB)
Prerokovanie návrhu na vymenovanie do funkcie sudcu
713 Návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na preloženie JUDr. Evy Dzúrikovej, sudkyne Okresného súdu Zvolen na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici
719 Posudzovanie záležitostí etického konania
708 Voľby kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie
709 Voľby kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie
1 2 »