2. Informácia o rozhodnutí Európskej siete súdnych rád k Valnému zhromaždeniu Európskej siete súdnych rád v roku 2019

Materiál č.: SR 111/2018

Predkladateľ: Európska sieť súdnych rád
Výsledok: Vzatý na vedomie

Obsah materiálu

Prílohy