2. List základnej organizácie odborového zväzu justície pri Okresnom súde v Čadci k stavu zaťaženosti zamestnancov Okresného súdu Čadca

Materiál č.: SR 167/2018

Predkladateľ: Základná organizácia odborového zväzu justície pri Okresnom súde Čadca
Výsledok: Vzatý na vedomie

Obsah materiálu

Prílohy