4. zasadnutie Súdnej rady SR

30. apríla 2018 o 12:00 hod.,
Miestodržiteľský palác
Hlavné nám. 8, Bratislava

Program

 1. Č. m.:
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 83/2018, 84/2018

 2. Č. m.: SR 170/2018
  Predkladá: Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: 85/2018

 3. Č. m.: SR 171/2018
  Predkladá: Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: 86/2018

 4. Č. m.: SR 66/2018, SR 67/2018
  Predkladá: Sudcovské rady
  Národná rada Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 87/2018

 5. Č. m.: SR 175/2018, SR 176/2018
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 88/2018

 6. Č. m.: SR 174/2018
  Predkladá: Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 89/2018

 7. Č. m.: SR 98/2018
  Predkladá: Revízne oddelenie Krajského súdu v Nitre
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 90/2018

 8. Č. m.: SR 302/2017
  Predkladá: Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Kolégiá predsedov sudcovských rád pri krajských súdoch
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 91/2018

 9. Č. m.: SR 225/2017
  Predkladá: Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Prerokovaný
  Č. uznesenia: 99/2018, 100/2018, 101/2018, 102/2018, 103/2018

 10. Č. m.: SR 177/2018
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 104/2018

 11. Č. m.:
  Predkladá: Predsedovia okresných súdov
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 92/2018, 93/2018, 94/2018, 95/2018, 96/2018, 97/2018, 98/2018

 12. Č. m.: SR 187/2018
  Predkladá: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál: Schválený
  Č. uznesenia: 105/2018

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:
 1. Č. m.: SR 76/2018
  Predkladá: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:

 2. Č. m.: SR 167/2018
  Predkladá: Základná organizácia odborového zväzu justície pri Okresnom súde Čadca
  Materiál: Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: