8. Podnet podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 52262/2017-151 z 22 . januára 2018

Materiál č.: SR 78/2018

Predkladateľ: Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky
Výsledok: Prerokovaný

Obsah materiálu

Prílohy