2. Správa o čerpaní rozpočtových prostriedkov súdov za rok 2017

Materiál č.: SR 170/2018

Predkladateľ: Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
Výsledok: Vzatý na vedomie

Obsah materiálu

Prílohy