6. Správa o výkone pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky, podľa § 3a a § 3b zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za rok 2017

Materiál č.: SR 135/2018

Predkladateľ: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
Výsledok: Schválený

Obsah materiálu

Prílohy